zeni za pari mk sorted by
relevance

Admin12.08.2021

ВИП маркет 5

Za lice koe vo vreme na nastanuvawe na invalidnosta ne bilo vo raboten odnos, kako svoja rabota se smetaat rabotite na rabotnoto mesto na koe bil rasporeden neposredno pred prestanokot na poslednoto osiguruvawe.
8802
Admin04.09.2021

Галерија Ламинати

Penziskata osnova na individualnite zemjodelci se utvrduva od osnovici na osiguruvawe.
1204
Admin02.08.2021

Devojke za dopisivanje Makedonija

Pravoti na starosna pewija se ostvaruva po prestanokot na osiguruvaweto.
6502
Admin23.06.2021

ВИП маркет 5

STEKNUVAWE I UTVRDUVAWE NA PRAVATA•.
7200
Admin18.06.2021

Галерија Ламинати

Soglasnost na odlukata za imenuvawe na direktorot na Fondot dava Vladata na Republika Makedonija.
Admin02.08.2021

ZAKON ZA PENZISKOTO I INVALIDSKOTO OSIGURUVAWE

OSTVARUVAWE, KORISTEWE I GUBEWE NA PRAVATA• 2 17 godini i 6 meseci 39,5 46,5 18 godini 40,4 47,8 18 godini i 6 meseci 41,3 49,1 19 godini 42,2 50,4 19 godini i 6 meseci 43,1 51,7 20 godini 44,0 53,0 20 godini i 6 meseci 44,9 53,9 21 godina 45,8 54,8 21 godina i 6 meseci 46,7 55,7 22 godini 47.
Admin16.08.2021

Услуги

Deteto - invalid ima pravo na semejna penzija po prestanok na rabotniot odnos.
7904
Admin25.08.2021

ZAKON ZA PENZISKOTO I INVALIDSKOTO OSIGURUVAWE

Osiguritelnite premii i uslovi za steknuvawe so povisok iznos na pewija spogodbeno gi utvrduvaat osigurenikot i Fondot.
3503
Admin24.08.2021

Парфемска колекција за жени

Osnovicite na osiguruvawe se opredeluvaat spored visinata na katastarskiot prihod od zemjodelska dejnost.
9102
Admin10.07.2021

Галерија Ламинати

Pravilnikot za listata na profesionalnite bolesti go donesuva ministerot za trud i socijalna politika.
2907